HK-36R Super Dimona

Imatrikulace: OK-3606

  • Dvoumístný motorizovaný kluzák

  • Využíván pro turistické létání, navigační lety a vlekání kluzáků